Μενού Κλείσιμο

Κατανόηση της Διαφορετικότητας στη Ρόδο: Παραδοσιακοί και Νέοι Άλλοι

Σκοπός αυτού του Ερευνητικού Προγράμματος είναι να εξετάσει τα χαρακτηριστικά της διαφορετικότητας στο νησί της Ρόδου. Η δια-πολιτισμική κοινωνία της Ρόδου, με την μακρά συνύπαρξη Χριστιανικών και Μουσουλμανικών κοινοτήτων, σε σχέση με το πρόσφατο κύμα Μουσουλμάνων προσφύγων και μεταναστών προσφέρουν ένα μοναδικό περιβάλλον για την ανάλυση και αποδόμηση των διαφορετικοτήτων, με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών ένταξης.

Το συγκεκριμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 2009-2014 και το Πρόγραμμα "Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας/GR07". Επίσης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα υπό τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα UnDRho εκτελείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Παναγιώτη Κιμουρτζή.

Η Ερευνητική Ομάδα

Παρουσίαση της Ερευνητικής Ομάδας.

Εκροές της Έρευνας

Δείτε εδώ τις Αναφορές Μελετών, τις Δημοσιεύσεις, το Φωτογραφικό Υλικό από τις εκδηλώσεις διάχυσης και τις γενικότερες Εκροές της Έρευνας.

Αποθετήριο Συνεντεύξεων

Το Αποθετήριο Συνεντεύξεων δεν είναι δημόσια διαθέσιμο.